kancelaria

kancelaria

Notariusz

Iwona Kos, prawnik, stypendysta Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce, członek Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Studia prawnicze odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kończąc je z wynikiem bardzo dobrym.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w jednej z większych szczecińskich kancelarii notarialnych. Po złożeniu państwowego egzaminu notarialnego i odbyciu asesury notarialnej prowadzi Kancelarię Notarialną w Świnoujściu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10.

Dotychczasowy przebieg praktyki zawodowej i doświadczenie gwarantuje terminową, rzetelną i zgodną z zasadami etyki zawodowej, obsługę osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów.

Prywatnie wielokrotna medalistka Olimpiad Notarialnych w skoku w dal i biegu sprinterskim.

Kancelaria

Kancelaria położona jest w ścisłym centrum Świnoujścia. W bezpośrednim sąsiedztwie Kancelarii znajdują się oddziały banków i placówka Poczty Polskiej. Nieopodal siedziby Kancelarii mieści się również Sąd Rejonowy w Świnoujściu.

Kancelaria świadczy czynności notarialne przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91).

Ponadto Notariusz udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie podejmowanych czynności notarialnych. Notariusz informuje przy tym Klientów Kancelarii o skutkach prawnych planowanych czynności notarialnych, zabezpieczając interes prawny każdej ze stron umowy.

Notariusz świadczy usługi notarialne również poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.